• Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünepnapokon a piac zárva tart!
A Miskolci Nagybani Piacra négy módon lehet belépni:
 
1. Bérletkártyával: a tartós területbérlők a bérleti szerződés megkötésekor kapnak egy bérletkártyát, amivel tetszőlegesen bármikor be- és kiléphetnek a társaság területére. A bérlet kártyákhoz csatolt kártyák igényelhetők, amelyeknek érvényessége a bérlethez kötött, így ha a bérlő nem egyenlíti ki a tárgyhó ötödik napjáig a bérleti díjat, akkor mind a bérlet-. mind pedig a csatolt kártyák érvényüket vesztik.
 
Mindkét kártyával a belépés az ún. Automata sorompónál történik.
 
2. Napijeggyel: a beléptető objektum napijegyes oldalán elárusító napijegy váltható (ennek összege az elárusító gépjárművének méretétől függ), amely nyitástól zárásig biztosít be- és kilépést egy napra.
 
3. Vásárló belépő jegy: vásárlók részére egyszeri be- és kilépést biztosító jegyet a beléptetőnél lehet megváltani.
 
4. Fizető parkoló: vásárlók az elárusítóhelyeket gyalogosan megközelíthetik, ha a fizető parkolóban hagyják gépjárművüket. Ha a piac területére mégis be akarnak hajtani, úgy a kint megváltott jegy felmutatásával csak a behajtási díj különbözetét kell megfizetniük.
 
A kilépés egy automata jegykezelő rendszer használatával történik:
  1. A belépő kártyán látható vonalkódot érintse a PIROS kerettel határolt üveglaphoz.
  2. Érvényesítés esetén a szekrényben lévő ZÖLD jelzőfény világít, a sorompó automatikusan felemelkedik.
  3. FIGYELEM! A be- és kihajtást csak a forgalomirányító lámpa ZÖLD jelzése esetén kezdheti meg!
  4. A be- és kihajtást folyamatosan hajtsa végre!
  5. A SOROMPÓ ALATT MEGÁLLNI, VÁRAKOZNI TILOS!
  6. A haladás befejezése után a sorompó három másodperc múltán automatikusan lezár.
  7. TILOS A MOZGÁSBan LÉVŐ SOROMPÓ ALÁ BEHAJTANI!
  8. A TERÜLET RÖGZÍTETT KÉPES VIDEOKAMERÁVAL ŐRZÖTT!
  9. A be- és kiléptetési szabályok megszegésével anyagi kárt okozhat mind a piac eszközállományában, mind saját járművében. A Piacnak okozott kárért a gépjármű vezetője anyagi felelősséggel tartozik, melyet azonnal jeleznie kell a beléptetőben! Ennek elmulasztása esetén a károkozóval szemben eljárást indítunk!

Related Articles

Nyitvatartási idő

területbérlők számára: 00:00-10:00
vásárlók számára: 03:00-08:00
Vasárnap és ünnepnapokon a piac ZÁRVA tart!

Készült:

© 2002. Miskolci Nagybani Piac Kft.
Powered by:

Kövesse oldalunkat a Facebookon:

  • Területbérlőknek: 00:00 - 10:00 ; Vásárlóknak: 03:00 - 08:00 - Vasárnap és ünepnapokon a piac zárva tart!